Spracovanie osobných údajov na účely registrácie a založenie užívateľského profiluVaše údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhovanom rozsahu poskytne alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a už poskytnutý súhlas je možné odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme.

Účel spracovania


Vaše údaje budeme spracovávať za účelom vytvorenia užívateľského profilu a poskytovanie služieb a aplikácií webu Hitgo.sk. E-mail môže byť využitý na odoslanie informácií o stave používateľského účtu a k zasielanie reklamných či obchodných oznámení. Užívateľ má možnosť sa kedykoľvek z odoberania odhlásiť.

Rozsah spracovanie


Spracovávame nasledovné užívateľské údaje: užívateľské meno, e-mail, IP adresa; prípadne: meno, priezvisko, pohlavie.

Doba spracovania


Vami pri registrácii alebo kedykoľvek neskôr poskytnuté alebo upravené nepovinné osobné údaje, ktoré ste sami neodstránili skôr, budeme spracovávať do doby ukončenia poskytovania Služby. Vami vložený obsah budeme spracovávať ako súčasť Služby bez časového obmedzenia.

Právo na prístup


Užívateľ má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov

Právo na prenosnosť dát


Povinnosťou správcu je odovzdať nositeľovi údajov všetky o ňom spracúvané informácie vo štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava užívateľ väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má tiež možnosť je v takto získané podobe predať inému správcovi.

Právo na opravu


Užívateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o nápravu.

Právo na obmedzenie spracovanie


Užívateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov alebo zneprístupnili vybrané osobné údaje alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

Právo na výmaz


Užívateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracovávané a pominul ak zákonný dôvod ich prípadné archivácie.

Právo byť zabudnutý


Užívateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, obišiel ak akýkoľvek zákonný dôvod ich prípadné archivácie.

Právo podať námietku


Užívateľ má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov alebo ak nemá možnosť uplatniť právo na vymazanie.

Právo sťažovať


Užívateľ má právo podania sťažnosti u dozorného úradu ak sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené nariadenia GDPR.


V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť po nadobudnutí účinnosti európskeho nariadenia poskytnúť vyššie uvedené služby.Zásady ochrany osobných údajovInformácie zhromažďované od návštevníkov


Vo forme log súborov sú zhromažďované informácie ako je IP adresa návštevníka, typ prehliadača, odkazujúce stránka a čas návštevy. Cookies môžu byť použité pre uchovanie preferencií návštevníka pri interakcii na webových stránkach. V prípade, že je vyžadovaná registrácia, bude na serveri uložený e-mail návštevníka a užívateľské meno.
Pre potreby analytických nástrojov sú využívané konverzný alebo pixelové kódy / značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť zahrnuté na našom webe z dôvodu identifikácie užívateľov a meranie ich návštevnosti a správania.


Ako sú informácie používané


Informácie o návštěnících sú využívané pre zvýšenie užívateľského zážitku návštevníka pri používaní webovej stránky napr. Na zobrazenie personalizovaného obsahu a prípadne reklamy. E-mailové adresy nebudú predané alebo poskytnuté tretím stranám.


Možnosti návštevníka


Ak ste sa prihlásili do niektorej z našich služieb, môžete sa odhlásiť podľa pokynov, ktoré sú zahrnuté v e-maile, ktorý dostanete v rámci registrácie. Pomocou nastavenia vášho prehliadača, môžete blokovať súbory cookie, ale to vám môže zabrániť v prístupe k niektorým funkciám webu.


Cookies


Cookies sú malé digitálne súbory podpisov, ktoré sú uložené vo Vašom webovom prehliadači a umožňujú uchovať vaše preferencie, ktoré sú zaznamenané pri návšteve webovej stránky. Tiež môžu byť použité na sledovanie opätovné návštevy internetovej stránky. Tretie strany - reklamné spoločnosti môžu tiež používať cookies na účely efektívnejšieho doručovania inzercie. Ak nesúhlasíte s použitím cookies, môžete nastaviť pravidlá pre použitie cookies vo Vašom prehliadači. Viac informácií ...

Reklama


Doručování reklamy je realizováno za pomoci reklamních systémů třetích stran jako např. společnosti Google. Reklamní systémy třetích stran mohou při zobrazování reklamy používat cookies. Poskytovatel reklamy Google použitím cookies umožňuje návštěvníkům zobrazovat reklamy na základě jejich předešlých návštěv webových stránek a jejich oblastí zájmů. Zobrazení reklam Google můžete spravovat pomocí Nastavení reklam, kde se také lze odhlásit ze zájmově orientovaných reklam.


Reklamy třetích stran


Pro doručování reklam využíváme třetích stran - reklamních společností. Tyto společnosti mohou používat informace (nikoliv jméno, adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo apod.) o vašich návštěvách této i jiných webových stránek za účelem poskytování reklam na výrobky a služby, které vás zajímají. Máte-li zájem o více informací o této praxi nebo chcete-li zamezit používání informaci těmito společnostmi, klikněte zde.


Zabezpečení ochrany dat


Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Reklama


Doručovanie reklamy je realizované za pomoci reklamných systémov tretích strán ako napr. Spoločnosti Google. Reklamné systémy tretích strán môžu pri zobrazovaní reklamy používať cookies. Poskytovateľ reklamy Google použitím cookies umožňuje návštevníkom zobrazovať reklamy na základe ich predošlých návštev webových stránok a ich oblastí záujmov. Zobrazenie reklám Google môžete spravovať pomocou Nastavenie reklám, kde sa tiež dá odhlásiť zo záujmovo orientovaných reklám.


Reklamy tretích strán


Pre doručovanie reklám využívame tretích strán - reklamných spoločností. Tieto spoločnosti môžu používať informácie (nie meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo a pod.) O vašich návštevách tejto a iných webových stránok za účelom poskytovania reklám na výrobky a služby, ktoré vás zaujímajú. Ak máte záujem o viac informácií o tejto praxi alebo ak chcete zamedziť používanie informáciu týmito spoločnosťami, kliknite tu .


Zabezpečenie ochrany dát


Disponujeme modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zaisťujúcimi ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.